8 grudnia 2023

Kadra

Dyrektor ZPO

 • mgr Teresa Basamania – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w zakresie resocjalizacji. Studia podyplomowe. Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Z-ca Dyrektora ZPO

 • mgr Urszula Zaremba – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Studia podyplomowe: andragogika, organizacja i zarządzanie placówką oświatową.

Wychowawcy

 • mgr Tomasz Gorczyczewski – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
 • mgr Edyta Guzik – Pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: Podagogika opiekuńczo-wychowawcza Terapia pedagogiczna, Socjoterapia, Autyzm spektrum autyzmu
 • mgr Beata Iwańczuk – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • mgr Agata Haniebnik – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • mgr Agnieszka Kędra – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • mgr Karolina Kowalik – Pedagogika wczesnoszkolna. Pedagogika resocjalizacyjna. Praca Socjalna z elementami organizacji i zarządzania
 • mgr Ewa Królikowska – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w zakresie resocjalizacji
 • mgr Katarzyna Nicko – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • mgr Marcin Bednarz – studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
 • mgr Agata Cząstka – studia podyplomowe: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Skip to content