7 marca 2021

Kadra

Dyrektor ZPO

  • mgr Teresa Basamania – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w zakresie resocjalizacji. Studia podyplomowe. Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna. Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Z-ca Dyrektora ZPO

  • mgr Urszula Zaremba – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Studia podyplomowe: andragogika, organizacja i zarządzanie placówką oświatową.

Wychowawcy

  • mgr Tomasz Gorczyczewski – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
  • mgr Edyta Guzik – Pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: Podagogika opiekuńczo-wychowawcza Terapia pedagogiczna, Socjoterapia, Autyzm spektrum autyzmu
  • mgr Beata Iwańczuk – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • mgr Agata Haniebnik – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • mgr Agnieszka Kędra – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • mgr Karolina Kowalik – Pedagogika wczesnoszkolna. Pedagogika resocjalizacyjna
  • mgr Ewa Królikowska – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w zakresie resocjalizacji
  • mgr Katarzyna Nicko – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Skip to content