2 sierpnia 2021

Informacja

Bursa Międzyszkolna w roku szkolnym 2021/2022 będzie zlokalizowana w dwóch obiektach: przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 a i przy ul. Czajkowskiego 49

Podanie o przyjęcie do Bursy Międzyszkolnej należy złożyć w terminie od 17 maja do 14 lipca 2021 r. Dnia 22 lipca 2021 r. w siedzibie bursy zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Podanie można złożyć w formie papierowej w sekretariacie bursy lub drogą elektroniczną na adres bursakrosno@poczta.onet.pl

Dnia 2 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie Bursy ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Liczba wolnych miejsc w Bursie Międzyszkolnej po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie dostępna w trybie on-line na stronie internetowej placówki (www.bursakrosno.pl).

Akcja „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”!

W dniach 31.03.21 – 01.04.21 r. nasza placówka przyjęła zaproszenie i przyłączyła się do akcji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.

Celem tej akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Jako placówka oświatowo-wychowawcza jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując trzy symboliczne zadania:

1) wykonaliśmy dekorację tematyczną „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”
 
2) ubraliśmy się na niebiesko

3) napisaliśmy o akcji na naszym profilu facebook i stronie placówki

Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach!

#challengeniebieskiemotyle2021

W ostatnich dniach wszyscy jesteśmy z Niebieskimi Motylami – my również!

Dziękuję za nominację i kontynuujemy akcję wspólnie #challengeniebieskiemotyle2021

NOMINUJEMY:

– Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu- p. Waldemar Leszczyński

– Internat Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego – p. Marcin Bednarz

– Centrum Challenge

Zapraszam wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

CELEM akcji jest POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT AUTYZMU I PRZEKAZANIE ISKIERKI PRZYJAŹNI OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM.

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:

1) Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).

2) Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla”.

3) Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com

Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).

4) Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

5) Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.

6) Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia

Skip to content