19 września 2021

Informacja

Bursa Międzyszkolna w roku szkolnym 2021/2022 będzie zlokalizowana w dwóch obiektach: przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 a i przy ul. Czajkowskiego 49

Podanie można złożyć w formie papierowej w sekretariacie bursy lub drogą elektroniczną na adres bursakrosno@poczta.onet.pl

Wychowankowie z Ukrainy

Niepełnoletni wychowankowie z Ukrainy przed zakwaterowaniem w bursie zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie pełnomocnika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazanego przez rodziców ( poświadczenie notarialne).
Osoby pełnoletnie powinny wskazać osobę Reprezentanta i wypełnić Upoważnienie dostępne na stronie bursy w zakładce Dokumenty.

Wskazanym przez rodziców lub pełnoletniego wychowanka Pełnomocnikiem /Reprezentantem powinna być osoba posługująca się biegle językiem polskim i ukraińskim mieszkająca w Krośnie lub okolicy Krosna.

Brak przedłożenia dokumentów uniemożliwi przyjęcie do placówki.

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

Zakwaterowanie wychowanków w Bursie na ul Czajkowskiego 49 i Bohaterów Westerplatte 20A    dnia  31.08.2021r od godziny 16:00

Vademecum wychowanka:

Zakwaterowanie zabierz ze sobą:

  1. Wypełnione oświadczenie  (strona www.bursakrosno.pl).
  2. Naczynia i sztućce do użytku indywidualnego (kubek, talerz, sztućce).
  3. Komplet pościeli ( poszwa, poszewka na poduszkę, prześcieradło).
  4. Maseczkę do użytku w przestrzeniach wspólnych.
  5. Przybory toaletowe (ręczniki, środki higieny osobistej, klapki pod prysznic).
  6. Obuwie zastępcze (pantofle).

STAWKA ŻYWIENIOWA 15 ZŁ – od poniedziałku do czwartku ( PIĄTEK 11,50zł )

Opłata za zakwaterowanie w miesiącu wrzesień (na ul. Czajkowskiego 49 i ul. Bohaterów Westerplatte 20a) wynosi 65 zł- w październiku opłata za zakwaterowanie ulegnie zmianie.

Prosimy o terminowe wpłaty do 10-tego każdego miesiąca na konto bankowe : 88 1240 2311 1111 0010 6149 5192

Akcja „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”!

W dniach 31.03.21 – 01.04.21 r. nasza placówka przyjęła zaproszenie i przyłączyła się do akcji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.

Celem tej akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Jako placówka oświatowo-wychowawcza jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę wykonując trzy symboliczne zadania:

1) wykonaliśmy dekorację tematyczną „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”
 
2) ubraliśmy się na niebiesko

3) napisaliśmy o akcji na naszym profilu facebook i stronie placówki

Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach!

#challengeniebieskiemotyle2021

W ostatnich dniach wszyscy jesteśmy z Niebieskimi Motylami – my również!

Dziękuję za nominację i kontynuujemy akcję wspólnie #challengeniebieskiemotyle2021

NOMINUJEMY:

– Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu- p. Waldemar Leszczyński

– Internat Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego – p. Marcin Bednarz

– Centrum Challenge

Zapraszam wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

CELEM akcji jest POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT AUTYZMU I PRZEKAZANIE ISKIERKI PRZYJAŹNI OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM.

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:

1) Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).

2) Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla”.

3) Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com

Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).

4) Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.

5) Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.

6) Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia

Skip to content