22 kwietnia 2024

O bursie

Zespół Placówek Oświatowych w Krośnie tworzą Bursa Międzyszkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Placówka od roku szkolnego 2021/2022 jest zlokalizowana w dwóch obiektach:
-Bursa Międzyszkolna mieści się przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 a i przy ul. Czajkowskiego 49.
-Całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ul. Czajkowskiego 49

Bursa Międzyszkolna jest placówką publiczną, koedukacyjną, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania w okresie pobierania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Misją placówki jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanka, przygotowanie do samodzielności , kreatywności, do zrozumienia siebie i otaczającego świata oraz stwarzanie optymalnych możliwości zdobycia wykształcenia.

Naszym zadaniem jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do nauki, rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie nawyku spędzania czasu wolnego, poprzez uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce oraz przygotowanie młodzieży do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

Wspieramy pracę dydaktyczno – wychowawczą szkół, do których uczęszczają nasi wychowankowie. Wspomagamy rodziców w sprawowaniu opieki i w wychowaniu młodzieży, przebywającej w naszej placówce. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, klubami sportowymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Praca z młodzieżą prowadzona jest w grupach wychowawczych. Opieka realizowana jest całodobowo i całotygodniowo. Na terenie placówki działa samorząd Wychowanków i jego sekcje: ekologiczna, kulturalna, gospodarcza, dekoracyjna i sportowo – rekreacyjna.

Skip to content