3 października 2023

OPŁATY ZA MIESIĄC MARZEC

Wyżywienie: 371zł

Mieszkanie: 100zł

Łącznie: 471zł

Wpłaty należy dokonywać do 15 każdego miesiąca, do nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki.

Przypominamy!

Dzienna stawka żywieniowa od stycznia wynosi : poniedziałek – czwartek 17zł – piątek 13zł

Skip to content