26 września 2020

W związku z trwaniem pandemii COVID-19 prosimy o dokonywanie wpłat na konta bankowe:

22 1240 2311 1111 0010 6152 7226 wpłaty za wyżywienie stawka dzienna 13zł (piątek 10zł)

88 1240 2311 1111 0010 6149 5192 wpłaty za mieszkanie 65zł

Od września wpłaty w kasie bursy można dokonywać jedynie w poniedziałki i piątki w godzinach od 7:00-14:00

Opłata za miesiąc wrzesień za wyżywienie wynosi 274zł

Opłata za zakwaterowanie wynosi 65zł