23 stycznia 2022

Informacja

Bursa Międzyszkolna w roku szkolnym 2021/2022 będzie zlokalizowana w dwóch obiektach: przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 a i przy ul. Czajkowskiego 49

Podanie można złożyć w formie papierowej w sekretariacie bursy lub drogą elektroniczną na adres bursakrosno@poczta.onet.pl

Uwaga

W związku z awarią miniPortalu otwarcie ofert w godz. 11:00 było niemożliwe. Kolejne próby otworzenia ofert podjęte zostaną w dniu dzisiejszym o godz. 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Skip to content